poniedziałek, 17 czerwca, 2024
0
  • No products in the cart.
Bez kategorii

Mistrzostwa Night Runners w biegu na 5 km – 2016

Już za niecałe dwa tygodnie odbędą się IV Mistrzostwa Night Runners w biegu na dystansie 5 km. Zapraszamy do zapisów na stronie http://citytrail.pl/

Aby być klasyfikowanym w zawodach należy:
1. Przy rejestracji na zawody zaznaczyć kratkę – Mistrzostwa Night Runners lub w przypadku uprzedniego zapisania się na cały cykl – zalogować na konto zawodnika i tam w sekcji dodatkowe klasyfikacje zaznaczyć kratkę – Mistrzostwa Night Runners
2. W celach identyfikacyjnych zawodnik jest zobowiązany do wystartowania w koszulce Night Runners (żółtej lub czarnej). W przypadku braku takiej koszulki zawodnik nie będzie klasyfikowany.
Jeśli zawodnik nie posiada własnej koszulki może zgłosić ten fakt na adres kontakt@nightrunners.pl na min. tydzień przed zawodami, otrzyma wtedy koszulkę na czas imprezy.

WAŻNE: Z uwagi na start falowy podczas imprezy klasyfikacją decydującą o miejscu będzie klasyfikacja organizatora tzn. Pierwsza 50-tka na mecie wg czasów brutto, kolejny wg czasów netto.
Pełen regulamin Mistrzostw dostępny poniżej:

1. Cel imprezy:
1.1. Wyłonienie Mistrza Polski Night Runners w biegu na dystansie 5 km – 2016
1.2. Popularyzacja biegów, jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu.
1.3. Promocja zdrowego stylu życia.
2. Organizator:
Stowarzyszenie Night Runners
Ul. Fabryczna 29/54
61-512 Poznań
kontakt: Tomasz Makowski, kom. 698050150, e-mail: kontakt@nightrunners.pl
3. Termin i miejsce:
3.1. 5 marca 2016 r., Poznań
3.2. W Mistrzostwach Polski Night Runners może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, która do dnia 5 marca 2016 roku ukończyła 18 lat.
4. Klasyfikacja:
– ogólna mężczyźni – puchary Mistrzostw Polski Night Runners: miejsca od 1-3
– ogólna kobiety – puchary Mistrzostw Polski Night Runners: miejsca od 1-3
Klasyfikacja jest niezależna od klasyfikacji City Trail
5. Nagrody:
Trzej pierwsi zawodnicy z każdej kategorii otrzymają pamiątkowy puchar.
6. Zgłoszenia:
Wszyscy zawodnicy, którzy chcą wziąć udział w IV Mistrzostwach Polski Night Runners w biegu na dystansie 5 km powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy City Trail zaznaczając jednocześnie rubrykę drużyna klasyfikowana „Night Runners”.
6.1 Zawodnicy już zgłoszeni do całego cyklu powinni zaznaczyć w swoim panelu użytkownika rubrykę – Mistrzostwa Night Runners na stronie www.citytrail.pl
7. Ważne:
7.2. W Mistrzostwach Polski Night Runnersna dystansie 5 km będą klasyfikowani tylko członkowie Night Runners.
7.2. Uczestnicy IV Mistrzostw Polski Night Runners zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu City Trail.
7.3 UWAGA: Kolejność na mecie ustalana na podstawie klasyfikacji organizatora – pierwsza 50 na mecie czasy brutto, pozostali wg czasów netto.
7.4. W celach identyfikacyjnych każdy zawodnik startujący w Mistrzostwach Polski Night Runners zobowiązany jest przebiec bieg w drużynowej koszulce. W sytuacji, gdy zawodnik nie posiada koszulki Night Runners proszony jest o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu na adres kontakt@nightrunners.pl (w terminie min. 1 tygodnia przed datą biegu) otrzyma koszulkę, który umożliwi zidentyfikowanie go na trasie. Zawodnik, który ukończy bieg w innej koszulce nie będzie klasyfikowany. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora